lørdag, mars 31, 2007

Mer enn 4 : 1 i mennenes favør


Hjertetransplantasjon har som metode vært en teknologisk og medisinsk triumf og har for mange medført et paradigmeskifte i synet på hva det er å være menneske. Men først og fremst har metoden gitt nytt liv og nytt håp til mange pasienter

Slik avslutter Knut Rasmussen (Professor og Overlege i hjertemedisin ved UNN) sin Leder i Tidsskrift for Den norske Lægeforening som vi også i forrige blogpost refererte til.
Men har det vært det når kjønnsfordelingen er mer enn 4 : 1 i mennenes favør.
I Tidsskrift-Lederen skriver Rasmussen også.
For mange pasienter er veien til hjertetransplantasjon en Via Dolorosa. Suksesshistoriene kommer i avisen, mens andre pasienter lider i stillhet.
Kanskje mange kvinner har gått denne veien uten engang å komme frem til en vurdering eller utredning for venteliste.

LHLs hjemmesider kan vi lese
Flere studier viser at hjertesyke kvinner jevnt over får billigere, dårligere og eldre medisin enn menn med samme diagnose. Leger er heller ikke flinke nok til å stille riktig – og tidlig nok diagnose for hjertesykdom hos kvinner. Hjerte- og karsykdommer er den viktigste dødsårsaken blant europeiske kvinner, og kvinner rammes også tidligere av hjertesykdom enn det man har trodd. Mange liv kunne vært reddet dersom legene hadde vært flinkere til å stille riktig diagnose.
I LHLs medlemsblad (desverre ennå ikke tilgjengelig i pdf format på nettet) finner vi en artikkel om at kvinner må presse legen for å få hjelp til Hjerterehabilitering.

LHL skal gjennomføre en større kanpanje med tema "kvinner og hjertesykdom" i mai og juni. Dette vil også bli tema i hjerte- og lungesykes uke som er i uke 21. (start 21. mai). LHL mener at det lenge har vært tegn som tyder på at kvinner diskrimineres i helseapparatet. De av våre medlemmer som har kommet gjennom nåløyene og fått muligheten til "nytt liv og nytt håp" bør merke seg datoen og finne ut hvordan vi lokalt kan bidra til å synliggjøre at
Det nytter.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?