tirsdag, mars 27, 2007

Kostnader knyttet til transplantasjon

FHLT har i denne uken sendt brev til departementet om pårørende sin mulighet til økonomisk kompensasjon ved følge til transplantasjon. Pasientombudet har utformet det endelige brevet til departementet på grunnlag materiale utarbeidet av FHLT.
Dette sitatet er hentet fra Haralds kommentarer til siste styremøte i FHLT, og er bare en av de økonomiske utfordringer som er knyttet til transplantasjoner. I Washington Post kan vi lese om de utfordringer levende donorer av nyrer kan komme opp i.

Historien om Michael Friedberg, som har anslått at han tapte ca 100.000 kroner på å gi sin kone en av sine egne nyrer, har skapt debatt. I USA var han en av 6196 levende donorer.
Ett av spørsmålene som reises i artikkelen er
Is it morally wrong to pay people for their organs -- or at least for some of the costs incurred in gifting them?
Er denne saken lik den at medisinskoler betaler for begravelser etter at de har hatt tilgang til donerte kropper for forskning. Er kostnadsdekning et virkemiddel / insitament for å fjerne hindringer til donasjon. Kan tilstedeværelse under transplantasjonen likestilles med å få kompensert at man ble syk under ferieavvikling Kan reduksjon av skatt, som vi har i fradragsposten 3.3.7 i selvangivelsen, utvides til å ta vare på litt av dette, og er det allerede akseptert av likningsmyndighetene at 3.5.4 kan brukes til dette. Er "sykdomskostnader" bredt nok definert. . Er det lettere for arbeidstakerorganisasjonene enn pasientorganisasjonene å få aksept for nye velferdstiltak.

Hvordan kan vi både øke viljen til å si JA, og forhindre at noen får økonomiske problemer ved å motta denne fantastiske gaven.

Er kostnadsstøtte for følge til transplantasjon en del av dette eller er det en forventning vi har i Norge på grunn av vårt velferdssystem. Hjerte og/eller Lunge transplanterte mottar organer fra døde personer, men vår solidaritet inkluderer alle syke som trenger nye organer for å overleve. Kunne det tenkes at FHLT sammen med LNT og Stiftelsen skulle engasjere seg sterkere i denne saken både prinsippielt og praktisk, eller er den så følsom at vi bør ligge lavt.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?