søndag, mars 25, 2007

Styremøtet i FHLT 19.mars 2007Fra FHLTs nestleder Harald Pedersen har vi fått følgende kommentarer (ikke offisielt referat/protokoll) fra det avholdte styremøtet i FHLT 19. mars.
Styret arbeider jevnt og trutt med forberedelser til Landskonferansen på Hamar. Det som er helt klart nå er at både generalsekretær Finn Grønseth i LHL og valgt leder i LHL Sven Erik Myrseth kommer. Vi har i tillegg også fått positiv tilbakemelding fra FHLT sin første styreleder Knut Slinning, som også har meldt sin ankomst.
Noe av programmet vil flere kjenne igjen fra tidligere samlinger, således er det fredag formiddag likemannsseminar og RH vil bli forespurt om seminar for henholdsvis hjerte og lunge søndag formiddag.

Styret har også fordelt andre arbeidsoppgaver i forbindelse med Landskonferansen

Valgkomiteen ved Øivind Iversen og Eva Rønning var også til stede underdeler av styremøtet. De kartla hvem i styret som stiller seg til disposisjon og hvem ikke stiller til valg fra det nåværende styret. Valgkomiteen arbeider seriøst og de har påbegynt arbeidet i god tid.

Økonomi og budsjett for 2007. Det innleverte budsjettet er ok, men alle i LHL må kutte 10% i reiseutgifter. Dette kuttet har administrasjonen kontroll over og det vil ikke medføre noen drastiske tiltak.

Aion saken kom opp på ny, samtlige håper nå at saken ikke lenger blir noe tema.

Styret behandlet en rekke ”tunge” orienteringssaker.

FHLT følger opp sak om transplanterte som ønsker å adoptere barn. Et av våre medlemmer har fått adoptere i fjor høst, mens et annet medlem har fått avslag i flere runder, begrunnelsen for avslaget er medisinene transplanterte bruker. Arbeidet i saken skjer i nært samarbeid med LHL og andre pasientorganisasjoner er orientert om saken.

FHLT har i denne uken sendt brev til departementet om pårørende sin mulighet til økonomisk kompensasjon ved følge til transplantasjon. Pasientombudet har utformet det endelige brevet til departementet på grunnlag materiale utarbeidet av FHLT.

Napoliføljetongen……vi avventer nytt utspill fra presidenten i den italienske foreningen.

I forbindelse med Hjerterehabiliteringen ved RH legges ned har FHLT sendt brev til styret for RH og uttrykt sterk bekymring og uro for hva som skjer med tilbudet til transplanterte. Vi avventer svar fra styret for RH og er innstilt på å følge opp saken.

FHLT har medlem i Stiftelsen Organdonasjon sitt styre. Det er nå kommet opp spørsmål om hvilke rutiner som følges ved valg av representanter til Stiftelsen. Hvor lenge skal en representant sitte? Bedre rutiner for dialog mellom representant og FHLT styret. Bør vår representant velges på Landskonferansen?

Sak om ID kort, vi undersøker med LHL om hvilke erfaringer som er gjort mht. ”World Medical Card” før det taes en beslutning.

Vi har nedsatt en sponsorkomite for Vichy, representant fra styret som foreløpig går inn i gruppen er Trond.

Neste styremøtet er mandag 21. mai, dette styremøtet vil i hovedsak dreie seg om Landskonferansen + oppfølging av de ”tunge” sakene FHLT arbeider med nå.
Bildet viser veibeskrivelsen til Scandic Hamar som vil være konferansested 14. - 16. september i år.

Comments:
Det har muligens vært noen problemer i blogger / google i dag. Kommentarer kan også gis som annonym med signatur
Hilsen FHLTblogen
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?