torsdag, mars 01, 2007

Legges Hjerterehabiliteringen ned?

Fhlt-bloggen har hørt rykter om at det flotte tilbudet som Hjertemedisinsk avdeling har hatt i den hvite villaen i Slemdalsveien, og selv markedsført som svært positivt, nå skal legges ned.

Dette ble vedtatt på et klinikksjefmøte på RH 13. februar.

Det har nødvendigvis ingen umiddelbar relasjon til sør-øst sammenslåingen siden det har vært snakket om så lenge. Det har vært gjort en grov kartlegging av hjerterehabiliteringstilbudet i Oslo/Akershus, og det er på ingen måte noen overkapasitet av tilbud. Tallenes klare tale på landsbasis er at kun 1 av 4 hjertepasienter med behov for rehabilitering får tilbud om det. Det er også store mørketall p.g.a. dårlige rutiner på mange sykehus og institusjoner mht å henvise pasienter som trenger det til rehabilitering. Dette understøttes også av en stor rapport fra Helse Sør som ble utarbeidet i fjor.

De argumentene ledelsen ved Hjerte- Lunge Klinikken på RH bruker er bl.a at Aker Sykehus gjerne vil bygge ut sitt rehabiliteringstilbud, og kan overta RHs rehabiliteringspasienter. Andre sterke argumenter er at RH ikke vil bruke legeressurser på denne type tilbud, og at rehabilitering ikke er kjerneaktivitet og satsningsområde ved RH.

For oss hjertetransplanterte, som er blant RHs spesial-pasienter, vil nedleggelsen også bety at vi mister deler av dagens tilbud og oppfølging hvis nåværende lokaler/fasiliteter forsvinner.
Dagens tilbud består bl.a. av
* grundig og individuell trening og veiledning under oppholdet på pasienthotellet,

* oppfølging i forbindelse med halvt års kontroll og års kontroll,
* arbeidsfysiologisk testing,
* samt et varig tilbud om trening og oppfølging 2 ganger pr. uke for "Veterangruppa" som består av hjertetransplanterte i Oslo og omegn.

Vi beklager beslutningen på det sterkeste. Vi kan heller ikke se at saken er behandlet i Brukerutvalget eller Styret for RR HF, og vil følge opp saken i forhold til våre representanter i disse organene. Vi ber også LHLs politiske avdeling se på saken.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?