torsdag, mars 15, 2007

Styremøte i Foreningen for hjerte- lungetransplanterte
Tid: Mandag 19. mars, 10:00, møtet varer vanligvis til 16:00
Sted: LHL, Sandakerveien 99, Oslo
Følgende saker foreligger til behandling:

09/07 Godkjennelse av referat fra arbeidsmøte 23. januar

10/07 Landskonferansen på Scandic på Hamar:
-gjester. Status
-program; faglig og sosialt; Status (kulturelt innslag fredag/evt under middagen lørdag, innslag etter landmøtet (14-17), ønsker til RH mht søndag formiddags program)
-dokumenter til landsmøte. Herunder orientering/ møte med Hans Ekornholmen. Status.
-ordstyrer under landsmøte
-toastmaster under festmiddag
-økonomi for landskonferansen
-skal noen få gullnålen? Nye må evt lages fra gullsmed

11/07 Møte med valgkomiteen

12/07 Orientering angående oppslag i media ”salg av organer”. Hvordan stiller FHLT seg?

13/07 Økonomi/budsjett

14/07 Kontakten med Aion, ved Jermund


15/07 Orienteringssaker
-adopsjonssak
-pårørende sin mulighet for økonomisk støtte når de følger pasient
-Napoli; sak må føres av enkeltland, føres ikke fra EHLTF samlet
-Hjerterehabiliteringen på RH legges ned

16/07 Vurdering av vårt arbeid inn mot Stiftelsen gjennom vår faste representant

18/07 World Medical Card – skal dette erstatte ID kortene vi har hatt?

19/07 To representanter til sponsorkomiteen Vichy 2008

20/07 Eventuelt

Comments:
Veldig bra at sakslisten legges ut før styremøtet. Slike ting er viktige for informasjonsflyten i en forening. Så venter vi i spenning på referatet.
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?