torsdag, mars 29, 2007

Medisinsk historie 6. november 1983

- Jeg hadde noen reaksjoner på det nye hjertet like etter operasjonen, men det er alt. Nå lever jeg som andre, sykler til jobben, går turer og merker ingenting, avslutter kvinnen som skrev seg inn i norsk medisinsk historie for alltid 6. november 1983.
Slik avsluttes en artikkel av Anne Hafstad i Aftenposten i dag som forteller litt om Bente Sæther Wahlberg (den første hjertetransplanterte i Norge) og som også viser til den undersøkelsen som legene "våre" ved Rikshospitalet HF i dag presenterer i Tidsskriftet for Den norske Lægeforening.

Vi kopierer sammendraget fra undersøkelsen
I Norge har hjertetransplantasjon vært et behandlingstilbud til utvalgte pasienter med terminal hjertesvikt siden 1983. Donormangel er avgjørende for at ikke flere kan behandles. Få norske leger har derfor inngående kjennskap til de resultatene som kan forventes. Vi presenterer av den grunn våre erfaringer.

Materiale og metode. Vårt pasientmateriale har vært fulgt i opptil 22 år. Det består av 522 pasienter (gjennomsnittsalder 48,8 år ± 13,6) med en litt ujevn geografisk fordeling, noe som reflekterer lokal henvisningspraksis. Vi har en komplett oversikt over pasientene som dels kontrolleres lokalt, men minst en gang hvert år ved Rikshospitalet.

Resultater og fortolkning. Halvparten av pasientene lever 12 år etter transplantasjonen. Dette er meget tilfredsstillende hos en pasientgruppe som ellers har en forventet levetid på under ett år, og resultatet er også godt i internasjonal sammenheng. De som er under 50 år ved transplantasjonen, har den signifikant beste prognosen uansett donors alder, mens kombinasjonen pasient over 50 år og donor over 35 år gir dårligst overlevelse. Pasientene er imidlertid disponert for flere alvorlige komplikasjoner. Den første tid trues de først og fremst av akutte rejeksjoner, uspesifikk graftsvikt og infeksjoner, mens de senere er disponert for kronisk graftsklerose (koronar hjertesykdom), nyresvikt og kreft. Det er derfor nødvendig med livslang, regelmessig oppfølging for at resultatet skal bli best mulig.


Vi kopierer også kurven for overlevelse som mange av oss er med på å påvirke ved å leve godt, være fysisk aktive og ta våre medisiner.

Comments:
Vi svikter våre nyrer heter an annen artikkel i Aftenposten i dag
Vi svikter våre nyrer
Konsekvensene for oss hjertetransplanterte må vi ha fokus på, saamtidig som nyresvikt også kan føre til hjertesykdom
En annen artikkel er Merket ikke betennelsen
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?