søndag, april 08, 2007

Mot mer ryddighet i Kina?

Selv om vi her i bloggen ikke har hatt så mye fokus på ulovlig Organhøsting, og da spesielt fra henrettede personer i Kina, kommer det nå en gledelig melding som vi velger å bringe videre.

Fra og med 1. mai innfører Kina strengere regler for den kommersielle handelen med organhøsting. Det blir færre sykehus som får lov til å utføre organtransplantasjoner og det vil bli straffbart å høste organer uten donors godkjennelse.

Dette kommer frem i en artikkel i BBC News
Saken er også omtalt på Dagbladet.no i dag, og på begge linkene kan man klikke seg videre for å lese om flere sider ved den uakseptable kommersialisering av organer både i Kina og ellers i verden.

I nyhetsdekningen rundt søken etter og høsting av organer kommer det sjeldent frem at man også skal leve med det nye organet forhåpentlig i mange år. Prisene på et hjerte eller lunge i Kina lå ifølge informasjonen mellom 130 og 170 tusen dollar. Mange tar sikkert opp lån på en million for mindre preserende behov enn å redde livet. Men en sak er å kjøpe et organ. Langt viktigere blir det å sørge for at man kan leve med organet.
I artikkelen til Svein og de andre legene på RH i Tidsskriftet for Den norske Lægeforening som vi også nevnte i en post før påske, kan dere lese mer om det arbeidet som legges ned for å få overlevelses prosenten størst mulig for pasientene ved RH. Hvordan det ville vært å komme dit med en "kjøpt" lunge for oppfølging, vil vi overhode ikke spekulere i her.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?