fredag, april 20, 2007

RH HF har presentert Årsrapporten 2006

En melding i Rune Eides blog ga oss muligheten for å informere dere om at Rikshospitalet HF (som det nå heter) for noen dager siden la ut Årsrapport 2006. Denne kan lastes ned eller fås tilsendt om det er noen som har interesse for det.

Den grafikken som vi her presenterer viser oversikt for transplantasjons aktiviteten siste år, og ventelistesituasjonen ved årsskiftet. Vi vil komme tilbake til kvartalstallene for 2007 så snart de foreligger.

Trykk på tabellen for å få den i større skrift.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?