mandag, mai 28, 2007

Hva gjør Rikshospitalet

I forrige blogpost kom jeg med en hentydning om at vi har forventninger til Rikshospitalet vedrørende forurenset drikkevann og svekket immunforsvar blant annet hos oss transplanterte.
Det er vel som en bagatell å betrakte i forhold til de utfordringer som Helseforetaket har innen den økonomiske utviklingen.

I Utkast til Protokoll fra Styremøtet RR HF 16. mai 2007 kan vi lese mer om vedtaket vedrørende Aktivitetene som er foreslått i protokollutkastet, men det syns klart at

"Tiltakene vil gå utover pasientbehandlingen og Styret ber Administrerende direktør om å foreta vurdering av konsekvensene parallelt med gjennomføringen av tiltakene"

Vi vil her i bloggen følge med via våre kontakter i Brukerutvalget, men ber Styret i FHLT også engasjere seg i utfordringene.

Comments:
Jeg kjenner ikke til situasjonen med Maridaslvannet og Oslos vannforsyning etc., men jeg kjenner en del til konsekvensene av Giardia- epidemiene i Bergen.

At denne slipper gjennom rensesystemene og ut i den alminnelige forsyning viser for det første at systemet ikke virker som det skal. Kun et system basert på UV-belysning ansees som tilstrekkelig. Svartediket i Bergen hadde ikke dette i 2004, så da vannet ble forurenset gikk parasitten rett ut. Ikke i store konsentrasjoner, men nok til at adskillige mennesker ble rammet.

Mitt arbeidssted ligger i umiddelbar nærhet til Haukeland Sykehus og har funksjoner tilknyttet helsevesenet. Før man fikk nøyaktige oversikter over hvilke deler av byen som fikk drikke vann herfra, ble all pasientbehandling hos oss stanset. På Haukeland ble det innført restriksjoner. Det viste seg at pga høyden over havet ble disse stedene ikke rammet. Det meste gikk til de lavtliggende, sentrale deler av byen (derfor ville jeg tippe at RH kanskje går klar?)

De som ble rammet var som det står, svake med redusert immunforsvar. I tillegg personer med stort konsum av drikkevann. Som det ble sagt: De fleste som fikk dette var unge, kvinnelige studenter på Møhlenpris med høyt vannforbruk. En av mine døtre passet denne beskrivelsen - og fikk Giardia.

Standardpreparatet er Flagyl
Dosen som først ofte ble gitt var for liten. flere kurer måtte til. Min datter kan takke en far med rett til å foreskrive preparatet at hun ble frisk. Mange sliter ennå, og det antydes relasjoner til det omstridte ME-syndromet.

Lykke til!
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?