tirsdag, desember 05, 2006

Egenandeler i Det Nytter

Forleden kom medlemsbladet til LHL "Det Nytter" i postkassen. Mye bra stoff som vanlig, og redaktør Hilde Schrøder Røyset har gitt oss lov til å hente ut noe stoff fra bladet som desverre ikke foreligger på nettet i pdf format. Det får så være. LHL er vel inne i en tenkeprosess vedrørende digitale verktøy, men fra Hildes leder klipper vi
.helse handler ikke om det å være syk eller frisk. Helse handler om livsglede og livskvalitet.
Vi mener dette også kan være førende for og i den tid vi nå er inne i. Har vi en positiv holdning til det friske i oss, vil vi mestre det meste. Det dreier seg som sagt mer om hvordan vi tar det enn hvordan vi har det.

En av artiklene i Det nytter denne gangen minner oss også om at det snart er årskifte, og da nullstilles frikortene og nye regler for Egenandeler trer i kraft. Kort oppsumert er det egenandeler innen Medisin, Legehjelp og Fysioterapi, Reiseutgifter, Tannbehandling, Sykehjem eller bolig med heldøgns omsorgstjenester, Hjemmehjelp og opphold i Opptreningsinstitusjon. Dette skriver vårt Pasientombud Atle Larsen om i spalten "dine rettigheter".

Men det er også Frikortregler som er viktig å huske på.
Det er to frikortsordninger.
Egenandelstak 1 er på 1 615 kroner. Den er fra 1. januar 2007 foreslått økt til 1 660 kroner. Denne egenandelsordningen omfatter egenandeler til medisin på blå resept, egenandeler hos lege og psykolog og egenandel til reise i forbindelse med undersøkelse og behandling.
Egenandelstak 2 er på 2 500 kroner. Denne egenandelsordningen omfatter egenandeler til fysioterapi, noen former for tannlegebehandling, som for eksempel behandling av tannkjøttsykdom, egenandel på opptreningsinstitusjon og egenandel på behandlingsreise til utlandet (kun aktuelt for voksne med revmatisme, psoriasis og post polio).

Yrkesskade
Har du en godkjent yrkesskade vil du i en del tilfeller slippe å betale egenandel. Dette gjelder i hovedsak for medisiner, legebesøk og tannlegebehandling. Forutsetningen er at behandlingen har sammenheng med yrkesskaden.

Skattefradrag for egenandeler
Egenandeler kan gi rett til særfradrag på skatten. For å få fradrag må egenandelene alene eller sammen med andre helserelaterte utgifter til sammen minst være på 9 180 kroner.

En nyttig artikkel som vi anbefaler alle å lese. Dessuten inneholder bladet bide av vår fylkeskontakt i Oppland på tur til Kiel, noe om organdonasjondagen, våre medaljer i Napoli og kryssord. Et leserønske til neste nummer: Sudoku.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?