onsdag, november 15, 2006

Verdens KOLS-dag markeres
Denne illustrasjonen er hentet fra AstraZenecas hjemmesider, som beskriver litt hva Kronisk obstruktiv lungesykdom er.

Vi har også klippet fra LHLs egne hjemmesider:

Over 200 000 nordmenn har trolig kols.
Halvparten av disse vet ikke at de har diagnosen kols.
Forekomsten er økende, særlig blant kvinner.
Hovedårsaken til kols er røykning, men arv og miljø kan også ha innvirkning.

Symptomer ved kols

1. Unormalt tung pust ved fysisk aktivitet.
2. Ved senere stadier jevnt tungpusten, trange luftveier.
3. Mange har kronisk hoste.
4. Mange har opphostning av slim fra luftveiene, særlig om morgenen.

Årsak og risikofaktorer

Røyking er den vanligste årsaken til kols. Risikoen øker med økende tobakksforbruk
og antall røykeår.
Yrkesmiljø belastet med forurenset luft kan også føre til kols.
Arvelige faktorer spiller inn når det gjelder den enkeltes risiko for å utvikle kols.

Utvikling:

Det forventes at kols vil fortsette å øke i befolkningen, sæ rlig blant kvinner.
Mer fokus på kols kan medføre at flere får diagnosen kols.
Hvis en økende andel slutter å røyke og/eller kommer til behandling tidlig i forløpet kan symptomene mildnes og antallet pasienter reduseres.

Behandling:

Har man først utviklet kols, kan ikke behandling reparere den tapte lungefunksjonen.
Røykestopp kan bremse forverring av sykdommen og bedre symptomer som hoste og slimproduksjon.
Legemidler og ulike tiltak som trening og rehabilitering kan lindre symptomene.
Tiltakene virker best dersom sykdommen diagnostiseres tidlig i forlø pet.

LHL åpner i dag Kolslinjen, som er et landsomfattende tilbud til pasienter, pårørende og andre som har spørsmål om KOLS. Nummeret er 80089333.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?