torsdag, november 09, 2006

10,4 millioner ferske penger til Organdonasjon


Mange av oss fikk sikkert med seg innslaget på TV2-21 nyhetene fredag 2. november hvor Jan Bøhler fra Ap kom med en gladmelding vedrørende Stortingets behandling av Statsbudsjettet. Han kunne meddele at det nå var enighet om å bevilge 10 millioner til Organdonasjoner.
Vi har etter dette forsøkt å finne mer konkret ut om saken, og er fra vår søsterorganisasjon LNT nå gitt følgende tekst (hentet fra deres hjemmeside):
I en TV2 reportasje fredag 2. november ble det uttalt av nestleder i Stortingets Helse og omsorgskomité Jan Bøhler fra AP at de rødgrønne på Stortinget er enige om å øremerke 10 millioner kroner til donorsykehusene.

LNT har nå fått bekreftet at dette er avklart mellom Stortinget, Helse og Omsorgsdepartementet og Finansdepartementet slik at vi nå endelig kan begynne å tro på denne uttalelsen. LNT kan derfor bekrefte at det er bevilget 10,4 ferske millioner kroner til donorsykehusene neste år. Slik vi har forstått bevilgningen er den ment å dekke utgiftene ved hver donasjon med kr. 80.000. Det er tidligere foreslått en DRG-takst på kr. 75.000 til hver donasjon av et arbeidsutvalg til departementet i januar 2005. Dette tallet har man prisjustert til 80.000. Regjeringens uttalte mål i statsbudsjettet er 113 realiserte donasjoner (i 2005 ble det totalt realisert 76 donasjoner). Her legges det altså opp til at man dekker kostnader ved donasjoner utover regjerings mål.

Rikshospitalet har uttalt seg positivt om dette, men mener at summen må dobles. Ass. klinikksjef ved Rikshospitalet, Pål Dag-Line, uttaler til TV2 2. november at han er fornøyd med at det øremerkes midler.
- Men jeg tror ikke man kan dekke både de reelle kostnadene som hver donor utløser på donorsykehuset og behovet for ressurser til donoransvarlig lege og deres team. Da tror jeg bare dette er et stykke på veien. Jeg tror fort vi må snakke om en dobling av beløpet, sier han.

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad sa senest i vår at det ikke skulle stå på penger når regjeringen skulle gjennomgå arbeidet med organdonasjon på donorsykehusene. Og nå ser det endelig ut til at hennes lovnader blir fulgt opp i praksis. Dette er meget positivt sett fra LNTs side. LNT har påpekt gjennom pressemelding og i møte med Stortingets Helse- og omsorgskomité den manglende satsningen på donorsykehusene. LNT har også påpekt den manglende oppfølgingen av bestillerdokumenter og rundskriv om organdonasjon i helseforetakene. Stiftelsen Organdonasjon har også presset på i disse sakene. Og nå ser vi altså resultatene. Forhåpentligvis kan dette føre til at ventelisten reduseres, at man slipper å vente så lenge, og at flere blir transplantert.
Teksten fra LNT er litt avkortet, og hele teksten med flere referanser og linker, kan leses her.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?