torsdag, oktober 26, 2006

You have the Power - 2nd World Day for Organ Donation and Transplantation


I dag er det altså Verdensdagen for Organdonasjon og Transplantasjon. Markeringen finner sted i Buenos Aires, Argentina.
Vi benytter anledningen til på nytt å gi honør (ved bildet) til vårt eget Volley-ball lag fra Napoli ettersom det kl 13 lokal tid vil bli en oppvisningskamp som del av arrangementet i Sør Amerika.

Som under den første verdensdagen i Geneve, Sveits vil det være viktig å fokusere på at vi LEVER videre etter transplantasjonen, og ikke minst på de muligheter som ligger i arbeid, sosial deltakelse og fysisk aktivitet.
Ved å behandle den gaven vi har fått på best mulig måte, mestre utfordringene av de medisinske bivirkninger ved fornuftig aktivitet, og ta del i det sosiale liv som familie, venner, arbeidskolegaer, lokalmiljø og FHLT kan gi, kan vi "returnere" litt av den investering storsamfunnet har gjort i oss, og ikke minst gi tilbake til donorene litt av den solidaritet de har vist gjennom "a gift for Life".

La oss derfor her i bloggen gjengi referenget i sangen (som dere vil kunne høre ved å trykke på HER), og oppfordre alle til å bruke den makten de har ved å si JA:
You have the power
To donate life
You have the power
Please save a life
You have the power
You can decide
You have the power
So hope can rise
You have the power
So hope can rise


Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?