fredag, oktober 13, 2006

OVER 300 PASIENTER VENTER PÅ TRANSPLANTASJON


VED UTGANGEN AV 3.KV.2006 ER
VENTELISTENE OPPE I 303 PASIENTER

Tallene har vi fra Rikshospitalets lister som Stiftelsen Organdonasjon har offentliggjort på sine hjemmesider.
Nesten 80% av personene på listene venter på nyre, men 16 % eller 47 personer tilhører vårt primære focus innenfor Hjerte / Lunge.
Utførte hjerte- lunge-transplantasjoner hittil i år viser samme prosentandel. (41 personer)

Hittil i år har det vært meldt om 133 potensielle donorer. Av disse er 57 realiserte, mens det ikke har vært mulig å utføre transplantasjon for nesten 60% av de potensielle.
Heldigvis har det vært 47 multiorgangivere blant de realiserte (over 80%), så vi ser med rette at ja til donasjon har gitt muligheten for å redde MANGE liv.

De ikke realiserte donasjonene har vi ofte sett på som avslag fra pårørende, men tallene viser at 70% har medisinske eller andre årsaker knyttet til seg.
Likevel er tallet på 23 Nei (30%) for stort, og den eneste muligheten vi har for å øke realiseringen er å få enda flere til å ville gi en gave for fortsatt liv til en dødssyk medborger.

Det er det det handler om på den 8. Europeiske Donasjonsdagen i morgen 14. oktober.

Det er også det våre medlemmer Hordaland fokuserer på ved aktiviteter på Torvalmenningen i Bergen kl 12 – 14, og på Vitus apotek, Husnes kl 9 - 14

Her i Oslo vil vi dele ut materiell fra klokken 09.30 for om mulig å få enda flere til å besøke møtet i Kongressenteret i Folkets Hus som starter kl 10.30

Vi vet litt om hvorfor folk sier nei til donasjon.
I Wikipedia kan dere lese om en Australsk undersøkelse vedrørende dette.
Men, som Hege i Stiftelsen sier:
Er det riktig å fokusere på at det er flere som sier nei. Jeg tror det er positivt at flere sier ja. Det skaper trygghet og at man ikke har valgt noe sært og spesielt

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?