lørdag, oktober 07, 2006

Hadde vi hørt det før, eller ?

Tirsdag 4. april hadde vi følgende bloggpost:
VI HAR HØRT DET FØR
Ja, vi er enig med kirurgene på Rikshospitelet. Vi har alle hørt det før. Myndighetenes løfter uten at betydlige tiltak iverksettes. Kanskje kan vi håpe denne gang, men troen sitter nok lenger inne.

Helseminister S.Brustad sa på TV2 i kveld:
- det skal ikke stå på penger
- det skal iverksettes tiltak ved 28 sykehus
- en egen finansieringsordning skal vurderes
- økte muligheter for å dokumentere villighet til donasjon (selvangivelse og førerkort) skal ses på

Nå venter vi bare på at pårørende OFTERE skal si JA.
Det er jo her det ikke er samsvar mellom teori og praksis.

Hva er det vi så opplever på TV2-nyhetene i kveld:

Nordmenn dør i påvente av nye organer. Samtidig må sykehusene si nei til organer på grunn av pengemangel.

- Pasienter i organkø har en elendig livskvalitet og står i fare for å dø mens de venter på å få et nytt hjerte eller et annet organ, understreker professor og overlege Odd Geiran ved Rikshospitalet overfor TV 2 Nyhetene.

Har utstyret

I 2003 takket Rikshospitalet nei til 28 organger, året etter 26 og i fjor måtte de avvise 15 organer som kunne reddet liv. Utstyret som skal til er på plass, men pengemangel gjør at de ikke har personell nok til å ta i mot og utføre de nødvendige operasjonene.

Dagen etter Statsbudsjettet ble fremlagt synes det som Helseministeren har glemt lovnadene fra april. Nå heter det at hun skal se på det etter jul. Da hadde vi altså hørt det før.

Se også Forbundsleder Svein Erik Myrsets innlegg på LHLs hjemmesider.

Comments:
I den såkalte "Plattformen for Regjeringssamarbeid" (http://www.odin.no/filarkiv/260512/regjeringsplatform.pdf#search=%22soria%20moria%20erkl%C3%A6ring%22 for dem som gidder sjekke) står det på side 40, 12. bollepunkt:

Styrke innsatsen for å øke antallet donorer av organer.

Dette står i grell kontrast til den virkelighet som FHLT Blog beskriver og og som regjeringen med sitt statsbudsjett praktiserer.

Igjen gjelder det gamle ord: Du skal ikke høre på hva de sier, men se på hva de gjør.
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?