tirsdag, oktober 31, 2006

Påfallende stor kvinneandel blant yngre med alvorlig røykeindusert KOLS


Som en oppfølger til forrige blogpost om hjerteinfarkt / brystkreft og kvinneandel, har vi fått en interessant påminnelse fra "vår egen" dr.Øystein Bjørtuft på Lungemedisin RH.
Han skriver:
Jeg har faktisk interessert meg litt for dette pga den påfallende store kvinneandelen blant yngre med alvorlig røykeindusert KOLS og skrevet litt om det i en artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening der jeg oppsummerer en del erfaringer fra vår virksomhet med lungetransplantasjoner.

Kjønnsfordelingen i totalmaterialet er at 52% kvinner er transplantert. Av de med røykeindusert KOLS er det 62% kvinner som er transplantert, og det er den samme prosentvise fordeling i henvisningene vi får. Det ser derfor ut som kvinner tåler dårligere å røyke enn menn. Detaljer om de andre sykdommer tror jeg ikke er relevant.

Artikkelen han viser til har han publisert sammen med dr. Odd Geiran, og kan leses i sin helhet HER

I den forrige posten skrev jeg at vi ikke hadde lykkes i å få tall fra RH. Redaktørers utålmodighet er vel et kjent fenomen, men også respekten for at de både på Lunge- som Hjerte-medisin først og fremst må prioritere pasienter. Så får vi akseptere å få svar når det passer. Uansett takk til dere vi skylder så meget.

Mens vi skriver denne posten, tikker det inn en melding fra FHLT-kontoret om en artikkel i LHL.no som også bør tenne våre folk i Østfold til aksjon på den internasjonale KOLS-dagen 15. november.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?