torsdag, november 16, 2006

Internett til bruk i norsk Helseinformasjon


Vi har nå passert 5000 oppslag i FHLT-bloggen siden vi nullstilte telleren 2. mai i år.

Vi tolker det positivt, og at våre målgrupper her finner det de leter etter.
Bloggen er ment som et supplement til annen informasjon fra foreningen, og lever og utvikler seg gjennom et nært samarbeid med de styrende og utøvende funksjoner og personer i FHLT.

I siste utgave av Tidsskrift for den Norske Lægeforening kan vi lese om Helserelatert bruk av Internett i den norske befolkningen.

Fra denne artikkelen kopierer vi:
ca 80% av befolkningen har benyttet seg av Internetts muligheter.
58% av befolkningen hadde brukt Internett i helsesammenheng i 2005 mot 31% i 2001
37% mente Internett var viktig eller svært viktig informasjonskanal
23% mente seg beroliget av helseinformasjon på nettet, mens 10% var blitt bekymret eller engstlig.
Antallet som hadde brukt Internett for å kontakte legen sin eller annet helsepersonell de kjente var bare 4%. Her er det således et betydelig potensiale, selv om det er klart at sikkerhetsproblematikken er en utfordring for sensitive data..
Hovedbudskap (fra artikkelen)
Bruken av Internett til helseformål øker fortsatt i Norge
Samtidig beholder leger og annet helsepersonell sin posisjon som den viktigste kanalen for helseinformasjon
Hver tredje nordmann legger vekt på at legen tilbyr e-helsetjenester


I Norge har en og en halv million husholdninger Internett-tilgang. Hvor mange av våre medlemmer som inngår i disse tallene vet vi ikke, men vårt håp er selvfølgelig at de fleste leser bloggen og kanskje en gang i mellom tør skrive en kommentar til stoffet.

Comments:
Nettet har vært og er en viktig kilde for min kunnskap om helse spørsmål. Bruken min av nettet var nok større da jeg var i en "vente" situasjon, men fremdeles er jeg innom her daglig for å få de siste opp dateringene innenfor FHLT-stoff.

Takk til redaktøren for arbeidet hans.
 
Siden jeg skrev mitt første "program" i maskinkode på hullkort i 1967, via databasestarten i 1977 og pionertiden for Internett i Singapore 1994, til den digitale verden jeg lever i nå (også som Cyborg) har det vært en lang vei å gå. Heldig er dere som i dag får det meste "gratis", og allminneliggjort. Bruk den muligheten aktivt.
Jeg har også referert til utviklingen i min private blog
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?