fredag, juni 01, 2007

EU tar organmangelen på alvor

EU Kommisjonen sendte i går ut et kommunike som identifiserer de vesentligste politiske utfordringer og virkemidler på EU-nivå innenfor Organdonasjon og Transplantasjon.

Arbeidet startet for ca. et år siden med konsultasjoner med interessegrupper hvor også FHLT deltok ved å sende inn høringsnotat.
Oppsumeringen fra høringen kan leses her.

Konsultasjonen endte opp i 3 scenarier for fremtidig EU-actions:
- To continue work under existing Community programmes, without any further coordination (Option 1)
- To promote active coordination between Member States on organ quality, safety and availability (Option 2)
- To strengthen coordination between Member States, consider minimum harmonisation on quality and safety to complement and reinforce these actions, and in addition an initiative on organ trafficking (Option 3)
Kommisjonens forslag ble:
The European Commission today adopted a Communication proposing actions for closer cooperation between Member States in the field of organ donation and transplantation, and announcing plans for a European Directive on quality and safety of organ donation. The Communication includes ideas to raise public awareness so as to increase organ donation, such as the creation of a European organ donor card. A Eurobarometer survey (see IP/07/719) shows that while 81% of European citizens support the use of an organ donor card, only 12% of Europeans currently have one. Although the number of organ donations and transplants in the EU has risen steadily, many obstacles remain, including a shortage of donors and diverging quality and safety standards. The Communication sets out ideas to increase organ availability, such as creating organ transplant coordinators in hospitals and expanding the use of living donors. The Commission will also promote the exchange of best practices between Member States to make organ transplant systems more efficient and accessible.
Se Pressemeldingen som viser kommisjonens fullstendige forslag til virkemidler for å øke donasjon og transplantasjons aktiviteten,
Vi viser også til en undersøkelsen som viser at åtte av ti vil ha Donorkort

Selv om Norge ikke er medlem i EU kan vi denne gang legge merke til at våre holdninger til virkemidler også ser ut til å bli god EU politikk.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?